Koło Historyczne
  Historia
 

 
Polscy Nobiliści


 Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku we wsi Wola Okrzejska 
 w powiecie łukowskim w zubożałej rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Oszyk był 
 polskim nowelistą, powieściopisarzem i publicystą. Został nagrodzony Nagrodą Nobla
 w dziedzinie literatury w 1905 roku za całokształt twórczości. Był on jednym z najpopularniejszych
 pisarzy polskich w XIX i XX wieku. Zmarł on 15 listopada 1916 roku w Vevey.


 Jego najważniejsze dzieła:  ,,Ogniem i mieczem”; ,,Potop”; ,, Quo vadis”; ,,Krzyżacy”; ,, W pustyni i w puszczy”; 
 ,,Sachem”.


 Ciekawostki:

 - Jego debiut książkowy był dość pechowy – na okładce przekręcono nazwisko na Stankiewicz,

 - Miał 3 żony. Każda miała na imię Marian   

 

 
Władysław Reymont
 urodził się 25 kwietnia 1867 w Kobielach Wielkich. Był polskim pisarzem, 
 prozaikiem i nowelistą. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Został nagrodzony 
 Nagrodą Nobla 
w dziedzinie literatury za jego powieść ,,Chłopi”. Zmarł on 5 grudnia 1925 roku w
 Warszawie.


 Jego najważniejsze dzieła: ,,Bunt”; ,,Chłopi”; ,,Wampir”; ,,Ziemia obiecana”.


 Ciekawostki:

 - Port lotniczy w Łodzi został ochrzczony jego imieniem.
 Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 w Sztejeniach,. Był polskim prawnikiem, literatą,
 poetą, prozaikiemhistorykiem literatury. W latach 1951-1989 był na emigracji. Jest laureatem 
 Neustadt International Prize for Literature w 1978 i Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1980.
 Był profesorem
 Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda. W 1993 powrócił 
 do kraju, został wyróżniony tytułem
 Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; Zmarł 14 sierpnia 2004 roku 
 w Krakowie pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.


 Ważne dzieła:
 ,,Trzy zimy”;  ,,Wiersze”; ,,Ocalenie”; ,, Traktat poetycki”; ,,Gucio zaczarowany”;
 ,,Miasto bez imienia”.


 Ciekawostka:

 - W PRL Miłosz był uznawany za zdrajcę, cenzura zakazywała publikowania jego twórczości a
 nawet wymieniania jego nazwiska.   Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie. Polski polityk i działacz związkowy. 
  Jest współzałożyciel i pierwszy przewodniczącym „Solidarności”. Był opozycjonistą w okresie
  PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995. Został nagrodzony Pokojową
  Nagrodą Nobla
 w 1983. Przez tygodnik „Time” uznany za Człowieka Roku w 1981 oraz za
  jednego ze
 100 najważniejszych ludzi stulecia w 1999.

  Ciekawostka:

  - Od opuszczenia fotela prezydenckiego w 1995 r. odebrał 15 doktoratów honorowych.

 


 

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 na Prowencie, który obecnie należy do Kórnika. 
 Była polską poetką,
 eseistką, krytykiem literackim, tłumaczką. Członkini i oraz założycielka 
 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, należała również do
 Polskiej Akademii Umiejętności. Została 
 nagrodzona Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury
 w 1996 roku i również została odznaczona 
 Orderem Orła Białego. Wisława Szymborska debiutowała na łamach „Dziennika Polskiego”
  wierszem
 Szukam słowa w 1945. W 1952 w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” wydała 
 pierwszy tom poetycki
 Dlatego żyjemy, w tym samym roku została członkiem Związku Literatów 
 Polskich. W latach 1953-1966 była kierownikiem działu poezji „Życia Literackiego”, następnie
  w latach 1967-1981 publikowała tam felietony
 Lektury nadobowiązkowe, które pisała do 2002.
  W 1983 nawiązała współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 2001 była członkiem
 honorowym
 Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.

 Najważniejsze dzieła: ,,Dlatego żyjemy”; ,,Pytania zadawane sobie”; ,,Wołanie do Yeti”; ,, Sto 
 pociech”; ,,Wszelki wypadek”; ,,Wielka liczba”; ,,Ludzie na moście”; ,,Koniec i początek”.

 Ciekawostki:

 - Po odebraniu Nobla najpierw ukłoniła się publiczności, bo stwierdziła ze król może poczekać,

 - Nie miała dzieci.Ważne wydarzenia dla Polski.

966 r. - Chrzest państwa Mieszka I
1025 r. - Koronacja królewska Bolesława Chrobrego
1138 r. - Podział Polski na dzielnice
1226/1231 r.- Sprowadzenie Krzyżaków do Ziemi Chełmińskiej przez ks. Konrada Mazowieckiego
1320 r.- Koronacja królewska Władysława Łokietka
1340-1366 r.- Wojny Kazimierza Wielkiego o Ruś Halicką z Litwinami i Tatarami
1364 r.- Utworzenie uniwersytetu w Krakowie
1374 r - Przywilej koszycki
15 VII 1410 r. - Bitwa pod Grunwaldem
1454-1466 rWojna Trzynastoletnia
1493 r. - Pierwsze zwołanie sejmu walnego

1648 r.- Wybuch kozackiego powstania Chmielnickiego
1717 r. - Sejm Niemy
1773 r. - Powołanie Komisji Edukacji Narodowej
3 maja 1791 r. - Uchwalenie konstytucji Rzeczypospolitej
1795 r. - III rozbiór Rzeczypospolitej
1807 r. - Pokój francusko- rosyjski w Tylży, powstanie Księstwa Warszawskiego
1814-1815 r. - Kongres wiedeński
1830-1831 r. - Powstanie listopadowe
1863- 1864 r. - Powstanie Styczniowe
1914 r. - Powstanie Legionów Polskich w służbie Austro-Węgier
11 listopada 1918 r.- Rada Regencyjna przekazuje dowództwo nad wojskiem Piłsudskiemu
sierpień 1920 r. - "Cud nad Wisłą"
1 IX 1939 r. - Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę
VIII-X 1944 r. - Powstanie Warszawskie
Luty-kwiecień 1989 r.- Rozmowy Okrągłego Stołu
1993 r. - Ostateczne wycofanie wojsk radzieckich z Polski
1999 r. - Polska członkiem NATO
2004 r. - Polska wchodzi do Unii Europejskiej


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=